Informacje

Dlaczego opłaca się ogrzewać dom pompą ciepła z możliwością wyboru dolnego źródła ciepła?

Zauważalny, dynamiczny rozwój rynku pomp ciepła dotyczy w szczególności urządzeń typu powietrze-woda. Nic dziwnego, powietrze jest powszechnym i technicznie najprostszym do pozyskania nośnikiem ciepła. Nie jest to jednak jedyne ani też najbardziej efektywne źródło energii. Czy wobec tego warto rozważyć także alternatywne rozwiązania? Zdecydowanie tak, szczególnie gdy ich zastosowanie umożliwia ten sam model pompy!

Współczynnik efektywności pompy ciepła COP jest tym wyższy, im mniejsza jest różnica temperatur ΔT, pomiędzy systemem grzewczym a źródłem ciepła. W procesie projektowania i budowy instalacji grzewczej inwestor może ustawić projektową temperaturę roboczą w układzie.

Nie będzie jednak w stanie określić wpływu na temperaturę dolnego źródła ciepła, co w szczególności tyczy się właśnie powietrza atmosferycznego. Niestety podczas ogrzewania budynku ma tutaj miejsce niekorzystna zależność odwrotnie proporcjonalna. Moc i sprawność pomp ciepła typu powietrzewoda maleje wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, przeciwnie do zapotrzebowania budynku na ciepło, które wtedy wzrasta.

Pompa ciepła – czy warto?

W polskich warunkach klimatycznych temperatura wody gruntowej wynosi zwykle około 10℃. W przypadku ziemi na głębokości 2 m jest ona również stosunkowo wysoka i w zależności od pory roku mieści się w zakresie od 5 do 15℃. Na głębokości 15 m temperatura ulega ustabilizowaniu i niezależnie od pory roku wynosi około 10℃. Powyższe cechy tych alternatywnych dla powietrza dolnych źródeł sprawiają, że wraz z nimi użytkowanie pompy ciepła generuje niższe koszty eksploatacyjne, dlatego warto rozważyć jej zakup.

Opłacalność pompy ciepła

W systemach wraz z instalacją ogrzewania podłogowego możliwe jest osiągnięcie wartości sezonowego współczynnika efektywności energetycznej SCOP na poziomie > 4 dla wymiennika gruntowego oraz > 4,5 dla układu woda-woda.

Stabilna temperatura źródła ciepła umożliwia również projektowanie układów monowalentnych, które w warunkach bardzo niskich temperatur zewnętrznych nie wymagają zastosowania dodatkowego źródła ciepła w postaci grzałki elektrycznej lub kotła gazowego. W takim układzie pompa ciepła zapewnia pokrycie 100% obciążenia cieplnego w warunkach projektowej temperatury zewnętrznej.

Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła w wariancie pionowym umożliwia także korzystanie z funkcji chłodzenia pasywnego. Jest to bardzo oszczędna forma wykorzystania naturalnego zimna z głębi ziemi, dystrybuowanego w budynku za pomocą instalacji ogrzewania podłogowego. Podczas chłodzenia pasywnego nie pracuje sprężarka pompy ciepła, a jedynie pompa obiegowa dolnego źródła. W przeciwieństwie do kompresora wymaga ona dostarczenia jedynie niewielkiej ilości energii elektrycznej rzędu kilkudziesięciu watów. Korzystanie z tej funkcji łączy przyjemne z pożytecznym, ponieważ chłodzenie pasywne nie tylko podnosi komfort mieszkańców, ale także wspomaga proces termicznej regeneracji gruntu po intensywnym poborze energii cieplnej podczas sezonu zimowego.

Jeśli stoisz przed wyborem pompy ciepła, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą.

Jedno urządzenie – wiele możliwości

Zastosowanie określonej formy dolnego źródła wymaga wykonania odpowiedniej analizy możliwości technicznych oraz opracowania geologicznego. Istotny jest rozmiar i forma zabudowy działki, warunki wodne, struktura gruntu oraz odległości od budynków i infrastruktury technicznej. Czy jednak możliwy jest wstępny dobór modelu pompy ciepła, zanim zdecydujemy się na konkretny rodzaj dolnego źródła?

Jak najbardziej tak, o ile weźmiemy pod uwagę ofertę produktową marki Vaillant, która zawiera między innymi pompę ciepła flexoTHERM exclusive. Jest to urządzenie uniwersalne, które po zastosowaniu odpowiedniego wyposażenia dodatkowego może wykorzystywać ciepło zawarte w gruncie, wodzie lub w powietrzu. Podczas wykonywania instalacji trzeba mieć jednak na uwadze, że urządzenie może być podłączone wyłącznie do jednego, wybranego rodzaju dolnego źródła.

Pompa ciepła flexoTHERM exclusive

W przypadku zastosowania gruntowego wymiennika ciepła może to być instalacja wykonana zarówno w wariancie poziomym, jak i pionowym.

Jeżeli lokalne uwarunkowania umożliwiają wykorzystanie wody gruntowej, to po zastosowaniu wymiennika fluoCOLLECT pompa flexoTHERM exclusive będzie w stanie sprostać także i temu wyzwaniu.

Wymiennik jest elementem mającym na celu zapewnić pompie niezbędną ochronę. W przeciwnym razie związki chemiczne zawarte w wodzie gruntowej podłączonej bezpośrednio do pompy ciepła mogłyby uszkodzić parownik urządzenia, doprowadzając tym samym do poważnej awarii.

Na tym jednak nie kończą się możliwości pompy flexoTHERM. Po zastosowaniu modułu aroCOLLECT może ona wykorzystywać ciepło zawarte w powietrzu atmosferycznym. Zaletą takiego rozwiązania w porównaniu do typowej pompy powietrze-woda jest hermetyczny, wykonany fabrycznie układ chłodniczy w całości zamknięty wewnątrz urządzenia zainstalowanego w maszynowni. Jednostka zewnętrzna aroCOLLECT nie zawiera elementów układu chłodniczego, np. sprężarki. Dzięki temu poziom generowanego ciśnienia akustycznego jest mniejszy niż w alternatywnych konstrukcjach, gdzie właśnie ten element znacząco odpowiada za emisję hałasu.

Pompa flexoTHERM to nie tylko rozwiązanie dla budynków z instalacją ogrzewania płaszczyznowego. Może zostać skutecznie wykorzystana także we współpracy z instalacją grzejnikową. Zastosowana w niej technologia pośredniego wtrysku pary (EVI) umożliwia generowanie wysokich temperatur zasilania do 65℃, co wpływa również na wysoką wydajność procesu podgrzewania zasobnika ciepłej wody użytkowej.

Korzystanie z  energii odnawialnej to wymierne oszczędności w trakcie eksploatacji budynku, a także wyraz dbałości o środowisko naturalne. Niezależnie od tego, jakie zasoby energii odnawialnej zdecydujesz się wykorzystać, zawsze może Ci w tym pomóc pompa ciepła Vaillant flexoTHERM exclusive.