Jak zaadaptować poddasze do użytku?

Adaptacja poddasza to odpowiednie rozwiązanie na podniesienie użytkowego metrażu domu. Wykorzystanie poddasza, tak jak pozostałe prace budowlane, potrzebuje natomiast uprzedniego zgłoszenia czy pozwolenia na budowę. O tym, który spośród owych dwóch warunków należy spełnić, decyduje typ oraz charakter wykonywanych prac. W związku z tym, jakie pozwolenia musimy otrzymać, żeby zaadaptować nasze poddasze do użytku i jakie prace remontowe przeprowadzić na tym poddaszu?

Potrzebne pozwolenia

Jeżeli naszym pragnieniem jest mieszkanie na poddaszu, to jego realizację powinniśmy zacząć przede wszystkim od ustalenia, czy adaptacja konkretnego strychu jest w ogóle akceptowalna. Podstawowy etap to zapytanie wspólnoty mieszkaniowej o zgodę na potencjalne wydzielenie własnego lokalu. Jest on potrzebny, gdyż jedynie po jej zdobyciu będziemy mogli założyć księgę wieczystą dla takiego mieszkania. Bez takiego właśnie pozwolenia niedozwolona jest zabudowa poddasza do celów mieszkalnych.

Te dokumenty są niezbędne

Jeżeli właściciel chce wykonać jedynie remont poddasza (tzn. chodzi tylko o odtworzenie stanu surowego, natomiast nie wprowadzanie dużych zmian), procedura administracyjna często kończy się na samym zgłoszeniu tego rodzaju prac w starostwie. Do dokumentu należy dodać informację o tym, iż właściciel ma uprawnienie dysponowania nadmienioną posiadłością również w obrębie prac budowlanych. Należy także dostarczyć opis aktualnego stanu poddasza oraz tego, jak ma ono wyglądać po remoncie.

Dobre materiały

Prace rozpoczynamy od wzmocnienia czy przebudowy budowy dachu, gdy jest taka potrzeba, to również wydłużenia pionów instalacyjnych, renowacji posadzek i montażu okien dachowych. Projektant pomoże nam zaplanować okna tak, by wybrać ich liczbę oraz wielkość. Na stronach internetowych pewnych producentów okien możemy odnaleźć darmowy symulator poddasza 3D oraz na swoje oczy przekonać się, jak będzie doświetlone poddasze przy wykonaniu określonych okien.

Adaptacja poddasza – sprawdzenie dachu oraz ocieplenie poddasza

Podczas adaptacji poddasza należy zwłaszcza dobrze obejrzeć miejsca narażone na przenikanie: rynny, kominy, kalenice. Być może zajdzie konieczność zmiany części pokrycia dachowego czy zrobienia kolejnych obróbek blacharskich. Istniejącą konstrukcję drewnianą na poddaszu należałoby obejrzeć pod kątem zużycia drzewa oraz ochronić chemią budowlaną zabezpieczającą przed drobnoustrojami oraz ogniem. Takie wykończenie poddasza jest potrzebne, aby w ogóle nadawało się ono do zamieszkania.