Informacje

Co grozi przedsiębiorcy za brak szkolenia BHP dla nowych pracowników?

Polskie prawo nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich nowych pracowników oraz tych, którzy pracują na stanowisku robotniczym do 12 miesięcy. Kary za niedopełnienie tego obowiązku mogą być bardzo dotkliwe, dlatego przedsiębiorca powinien ściśle przestrzegać obowiązujących terminów. Profesjonalne szkolenie BHP to coś więcej niż formalność. To realny sposób na ograniczenie wypadków w pracy i podniesienie bezpieczeństwa pracowników. Jak zorganizować szkolenie BHP?

Konsekwencje braku szkolenia BHP w zakładzie pracy

Z jakimi reperkusjami będzie musiał zmierzyć się pracodawca, który nie zapewni swoim pracownikom szkolenia BHP? Mogą być one naprawdę kosztowne. Kary, jakie przewiduje prawo w Polsce, zaczynają się od 1000 zł i mogą wynosić nawet 30 000 zł, a to tylko przy założeniu, że sprawa nie trafi do sądu. Wówczas koszt po stronie pracodawcy może wynieść nawet 50 000 zł.

Rola szkoleń BHP w firmie jest często lekceważona. To wielki błąd, który może kosztować wiele i samego pracodawcę, i jego podwładnych. Codziennie dochodzi do wielu wypadków przy pracy, którym można by zapobiec, gdyby pracownicy byli należycie przeszkoleni w zakresie BHP. Nie po to, by “odhaczyć” niezbędną formalność, a właśnie po to, by zyskać świadomość ryzyka na swoim stanowisku i nauczyć się je minimalizować.

Szkolenie BHP zawsze powinno być spersonalizowane i dostosowane do stanowiska pracy. Tylko wówczas przynosi odpowiedni skutek – czyli zmniejszenie niebezpiecznych sytuacji w zakładzie pracy.

Gdzie szukać dobrych szkoleń BHP?

W każdym dużym mieście funkcjonują wyspecjalizowane podmioty, które oferują zakładom pracy kompleksowe i spersonalizowane szkolenia BHP. Warszawa jest miastem, gdzie takich ofert występuje zdecydowanie najwięcej. To właśnie stolica jest bowiem ośrodkiem, w którym skoncentrowanych jest najwięcej zakładów pracy. Co wziąć pod uwagę, decydując się na współpracę z konkretną firmą szkoleniową?

  • możliwość przeprowadzenia szkoleń bezpośrednio w zakładzie pracy – niezwykle ważna kwestia, zwłaszcza w przypadku szkoleń stanowiskowych
  • dostępność szkoleń dla różnych grup pracowniczych, w tym nie tylko dla robotników, ale i kierowników, techników czy pracowników biurowych
  • nowoczesny i aktualny materiał dydaktyczny, w oparciu o który realizowane są szkolenia.

Dobra firma szkoleniowa świadczy kompleksowe wsparcie nie tylko z zakresu BHP, ale również oceny ryzyka zawodowego czy szkoleń pierwszej pomocy. Nawiązując współpracę z takim podmiotem, pracodawca zyskuje możliwość podniesienia kompetencji swojego personelu i zminimalizowania ilości niebezpiecznych zdarzeń na terenie zakładu.