Informacje

Co to jest ekspertyza przeciwpożarowa i kiedy się ją sporządza?

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to kwestia kluczowa w przypadku każdego budynku. Ogień stanowi niezwykle silny i nieprzewidywalny żywioł, który potrafi w całości strawić niemalże wszystko. Może pojawić się w dowolnym momencie i rozprzestrzenić na cały obiekt w trybie błyskawicznym. Ugaszanie pożaru jest ogromnym wyzwaniem dla strażaków, może trwać nawet przez wiele godzin. Straty są ogromne, w pożarze mogą zginąć także zwierzęta i ludzie. Kluczowe będzie wobec tego zadbanie o niezawodny system przeciwpożarowy. Szybkie wykrycie pożaru i podjęcie natychmiastowych działań w tym kierunku może uchronić przed stratami w sprzęcie i technologii, uszkodzeniami budynku i ochronić niejedno życie.

Dlaczego przeglądy systemów przeciwpożarowych są takie ważne?

Jako że zawsze istnieje ryzyko wybuchu pożaru w obiekcie budowlanym, to należy podjąć odpowiednie kroki w kierunku zminimalizowania go. Bezpieczeństwo budynku powinno stać zawsze na pierwszym miejscu. Kluczowe jest jak najszybsze wykrycie potencjalnego zagrożenia, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się ognia, z czym wiążą się oczywiście liczne straty. Sprawny system przeciwpożarowy sygnalizuje niebezpieczeństwo, dzięki czemu możliwe stanie się podjęcie działań mających na celu jak najszybsze opanowanie ognia i zapewnienie bezpiecznej ewakuacji. Na systemach instalacji pożarowej nie można oszczędzać, bo może to nawet zaważyć o istnieniu wielu osób. Oczywiście zainstalowane systemy przeciwpożarowe muszę być regularnie poddawane przeglądom. Jeśli mają sprawnie działać i nie zawieść w momencie wystąpienia zagrożenia, to trzeba systematycznie sprawdzać ich sprawność.

Dotyczy to przede wszystkim zamontowanych czujników i detektorów, sygnalizatorów, sprzętów i instalacji. Jeśli jakiś element podczas wybuchu pożaru nie zadziała właściwie, to niestety może to wpłynąć negatywnie na cały przebieg akcji ratunkowej. Trzeba pamiętać o tym, że nawet najlepszej jakości i najbardziej zaawansowane instalacje zużywają się. Mogą też ulec awarii, uszkodzeniu. Wszystko to przekłada się oczywiście na obniżenie sprawności systemu przeciwpożarowego i może nawet przyczynić się do jego nieprawidłowego działania. Stanowi to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa całego obiektu. Samo wyposażenie budynków system PPOŻ nie wystarczy, niezbędne są regularne konserwacje i przeglądy techniczne. Musi on w pełni spełniać wszystkie przyjęte przepisy, istotne będzie także udokumentowanie tego. Jeśli zostaną stwierdzone niezgodności w obiekcie budowlanym odnośnie ochrony przeciwpożarowej, to trzeba sporządzić ekspertyzę zawierającą rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów.

Czym jest ekspertyza przeciwpożarowa? Kiedy się ją sporządza i w jakim celu?

Każdy właściciel/użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej. Ustawa z roku 1991 jasno wskazuje na to, jakie wymogi musi spełniać system pożarowy. Zdarza się jednak tak, że staje się to niemożliwe i trzeba zastosować rozwiązania zamienne. Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej to dokument niezbędny przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, gdy nie ma możliwości dostosowania go do odgórnie narzuconych wymagań techniczno – budowlanych. Ekspertyza przeciwpożarowa jest wymagana także w przypadku budynków, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników. Czasem przeprowadzenie poszczególnych modyfikacji staje się bardzo problematyczne lub wręcz nieopłacalne.

W takim przypadku możliwe jest złożenie ekspertyzy technicznej do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Niezbędne jest jednak skorzystanie z usług rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nawet brak wyznaczonej drogi przeciwpożarowej jest już wskazaniem do sporządzenia ekspertyzy przeciwpożarowej. Ma ona na celu poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców obiektu i wszystkich osób, które w nim przebywają. W dokumencie zawarte są konkretne rozwiązania techniczno – budowlane. W pierwszej kolejności analizuje się warunki ochrony przeciwpożarowej budynku. Kolejnym krokiem jest wskazanie konkretnych działań, które pozwolą na spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie. Pod uwagę bierze się między innymi warunki ewakuacji i instalacyjne. Znaczenie ma wszystko, co wpływa w mniejszym lub większym stopniu na bezpieczeństwo obiektu budowlanego.

Co warto wiedzieć o ekspertyzie przeciwpożarowej?

Czynności kontrolno-rozpoznawcze obiektu budowlanego są przeprowadzane przez straż pożarną. Zweryfikuje ona, czy stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców/użytkowników. Wykrywane są potencjalne zagrożenia, analizowane nieprawidłowości. Jeśli zostaną stwierdzone niezgodności dotyczące przepisów techniczno-budowlanych lub przeciwpożarowych, to państwowa straż pożarna wystawi stosowny dokument, który zobliguje właściciela/zarządcę obiektu do ich usunięcia. W przypadku niemożliwości zniwelowania powstałych niezgodności zgodnie z przepisami opracowuje się ekspertyzę ochrony przeciwpożarowej. Jej sporządzenie zajmuje zwykle 30 dni, ale czasem może wydłużyć się do nawet 60 dni. Wpływa na to w dużej mierze stopień skomplikowania budynku, jego wielkość i przeznaczenie. Ekspertyza techniczna może zostać wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego lub inną osobę mającą uprawnienia budowlane wymaganej specjalizacji. Na rynku działa wiele firm, który zajmują się profesjonalnym przygotowaniem ekspertyzy PPOŻ.

Podsumowując, ekspertyza przeciwpożarowa jest sporządzana w następujących sytuacjach:

• Nastąpiła przebudowa lub rozbudowa obiektu budowlanego,
• Doszło do zmodyfikowania sposobu użytkowania budynku,
• Obiekt budowlany zacząć stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników.

Partnerem artykułu jest strona systemypozarowe-24.pl.