Informacje

Dlaczego warto zainwestować w wysokiej jakości kable przeciwpożarowe?

Przy budowie instalacji elektrycznych bierze się pod uwagę nie tylko możliwości energetyczne sieci, ale też zachowanie okablowania w warunkach awaryjnych.

Ten ostatni czynnik jest szczególnie istotny ze względu na ryzyko wystąpienia pożaru, który – dzięki nieodpowiednio dobranym przewodom – może być jeszcze bardziej niebezpieczny dla otoczenia.

Kable przeciwpożarowe i produkty spalania

Izolacja kabli przeciwpożarowych jest zaprojektowana w ten sposób, by – w przypadku jej spalenia – emisja trujących gazów była jak najmniejsza. Mowa tu nie tylko o tlenku i dwutlenku węgla, ale też o związkach silnie toksycznych. Kable bezhalogenowe (bo o nich mowa) nie wydzielają w trakcie spalania lotnych, szkodliwych substancji, w tym gazów o właściwościach żrących. Te ostatnie mogłyby doprowadzić do zniszczenia części infrastruktury elektrycznej, doprowadzając w konsekwencji do zwarcia, przeciążenia instalacji i pożaru.

Klasa zachowania funkcji

Ważnym parametrem decydującym o odporności kabli instalacji pożarowych na bezpośrednie działanie ognia jest tzw. klasa zachowania. Mówi ona o tym, jak bardzo dany kabel jest w stanie znieść oddziaływanie wysokich temperatur i samego płomienia. Przykładowo kable posiadające klasę zachowania funkcji E90, mogą wytrzymać bezpośrednie oddziaływanie płomienia przez aż 90 minut! Jest to wystarczająco długo, by rozpocząć akcję gaśniczą i ratowniczą, a także zachować zdolności systemów przeciwpożarowych wewnątrz budynku.

Kable energetyczne i sterownicze

Wysokiej jakości kable przeciwpożarowe są przeznaczone do różnych zastosowań. Mowa tu nie tylko o kablach energetycznych, ale też sterowniczych. Te ostatnie są często łączone w wiązki, co – przynajmniej teoretycznie – mogłoby zwiększyć ryzyko ich przepalenia. Na szczęście również i one są wyposażone w bezhalogenowe izolacje, które ograniczają postęp płomienia i nie wytwarzają (podczas spalania) gazów. Na uwagę zasługuje również obecność ekranowania, które zmniejsza ryzyko wystąpienia zakłóceń w trakcie sterowania obwodem przeciwpożarowym.

Wytrzymałość mechaniczna i chemiczna

Najważniejsze cechy kabli przeciwpożarowych to ich ogniotrwałość i specjalny skład. Na tym jednak ich zalety się nie kończą, gdyż większość z nich posiada szereg innych, funkcjonalnych cech, w tym m.in:

– elastyczność, dzięki którym zachowują one swą niezawodność nawet wówczas, gdy są cyklicznie zwijane i rozwijane,

– odporność na działanie kwasów i zasad – własność ta ma szczególne znaczenie w przypadku tych pomieszczeń, których pożar mógłby doprowadzić do emisji spalin o takim charakterze.

Dzięki tym cechom, kable narażone na działanie ognia nie tylko wykazują odporność na jego działanie, ale też zachowują swą przewodność nawet w warunkach silnego obciążenia chemicznego lub mechanicznego. Podsumowując, wysokiej jakości kable przeciwpożarowe to gwarancja niezawodnej i bezpiecznej pracy obwodu elektrycznego i to nawet w warunkach bezpośredniego oddziaływania płomienia.