Informacje

Systemy wspomagające pracę magazynów dystrybucyjnych

Systemy sortowania w magazynie działają poprzez automatyczne rozdzielanie i kierowanie przedmiotów do odpowiednich sekcji magazynu lub do odpowiednich pojazdów transportowych. Istnieje wiele różnych rodzajów systemów sortowania, które mogą być stosowane w zależności od potrzeb. Poniżej znajdują się przykłady systemów sortowania:

 1. Sortowanie ręczne: Polega na ręcznym przemieszczaniu produktów do odpowiednich sekcji magazynu lub na odpowiedni pojazd transportowy.
 2. Sortowanie automatyczne: Polega na wykorzystaniu maszyn do automatycznego rozdzielania i kierowania produktów do odpowiednich sekcji magazynu lub na odpowiedni pojazd transportowy.
 3. Sortowanie na podstawie kodów kreskowych: Polega na skanowaniu kodów kreskowych produktów i automatycznym przemieszczaniu ich do odpowiednich sekcji magazynu lub na odpowiedni pojazd transportowy.
 4. Sortowanie na podstawie RFID: Polega na skanowaniu znaczników RFID produktów i automatycznym przemieszczaniu ich do odpowiednich sekcji magazynu lub na odpowiedni pojazd transportowy.
 5. Sortowanie na podstawie wagi: Polega na automatycznym ważeniu produktów i przemieszczaniu ich do odpowiednich sekcji magazynu lub na odpowiedni pojazd transportowy na podstawie wagi.
 6. Sortowanie na podstawie wielkości: Polega na automatycznym rozdzielaniu produktów na podstawie ich wielkości i przemieszczaniu ich do odpowiednich sekcji magazynu lub na odpowiedni pojazd transportowy.

Roboty AGV

AGV to skrót od Automated Guided Vehicle, co oznacza automatycznie prowadzone pojazdy. Są to roboty, które są specjalnie zaprojektowane do przemieszczania się po fabryce lub magazynie bez konieczności udziału człowieka. Roboty AGV mogą być wykorzystywane do przemieszczania materiałów, transportowania towarów, a nawet do automatyzacji procesów produkcyjnych. Są one często wykorzystywane w przemyśle, magazynach i logistyce, aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty.

Przenośniki działające jako system

Systemy przenośników to mechanizmy używane do przenoszenia różnych przedmiotów, takich jak produkty, materiały, palety itp. mogą one być przenoszone po różnych rodzajach taśm, rolkach lub linkach. Istnieje wiele różnych rodzajów przenośników, które mogą być stosowane w różnych branżach, w zależności od potrzeb. Przykłady systemów przenośników to: taśmy przenośnikowe, rolki transportowe, przenośniki kubełkowe, przenośniki łańcuchowe, przenośniki płytowe, przenośniki spiralne, przenośniki ślimakowe.

Wykorzystanie taśmociągów

Taśmociągi są powszechnie stosowane w różnych branżach, w tym przemyśle, logistyce, budownictwie, górnictwie, rolnictwie, a nawet w recyklingu. Poniżej znajdują się przykłady zastosowań taśmociągów:

 1. Przemysł: Taśmociągi są często stosowane w przemyśle do transportowania materiałów, takich jak surowce, półprodukty lub gotowe produkty między różnymi etapami produkcji.
 2. Logistyka: Taśmociągi są często stosowane w magazynach i centrach dystrybucyjnych do przemieszczania towarów, takich jak palety lub kartony, między różnymi sekcjami magazynu.
 3. Budownictwo: Taśmociągi są często stosowane w budownictwie do transportowania materiałów budowlanych, takich jak cegły, beton lub kruszywo, na budowie.
 4. Górnictwo: Taśmociągi są często stosowane w górnictwie do transportowania materiałów, takich jak rudy, do przetwarzania.
 5. Recykling: Taśmociągi są często stosowane w recyklingu do transportowania odpadów, takich jak papier, plastik lub szkło, do przetwarzania.