Informacje

Czym jest budownictwo kubaturowe?

Budownictwo kubaturowe ma związek z pojęciem kubatury, czyli objętości. Definicji obiektu kubaturowego nie znajdziemy w przepisach Prawa budowlanego, lecz jedynie w jednym z wyroków sądowych, zgodnie z którym budownictwo kubaturowe to tworzenie obiektów budowlanych o znacznej objętości, zarówno trwałych, jak i tymczasowych. Jaki budynek będzie więc obiektem kubaturowym?

Podział budownictwa

Budownictwo w Polsce szybko podzieliło się na budownictwo liniowe i budownictwo kubaturowe. Chociaż branże te wydają się podobne, bo sprowadzają się do ogólnie pojętego budowania, to tak naprawdę  zajmują się zupełnie innymi rzeczami i zleceniami. Budownictwo liniowe to tworzenie obiektów, których główną cechą jest długość. Do takiego budownictwa zalicza się między innymi:

  • drogi,
  • wodociągi,
  • linie kolejowe.

Tymczasem w budownictwie kubaturowym mówi się o nieruchomościach, czyli o bryłach budynków posiadających swoją kubaturę. Kubatura to z kolei pojemność wyrażona w metrach sześciennych, dotycząca chociażby zbiornika czy pomieszczenia. Służy ona wyznaczaniu objętości bryły geometrycznej. W praktyce oznacza natomiast pojemność budynku. Kubaturze podlegają prawie wszystkie elementy nieruchomości – każdy pokój, przejście, balkon, taras. Do kubatury nie wlicza się jedynie schodów prowadzących do budynku oraz gzymsów czy studzienek.

Jaki budynek to obiekt kubaturowy?

Obiekt kubaturowy to obiekt posiadający objętość. Zakres tej definicji jest jednak bardzo szeroki. Kryteria te mogą spełniać budynki użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, a także domy prywatne. W definicję budownictwa kubaturowego wpisują się zatem między innymi:

  • obiekty przemysłowe, jak fabryki, magazyny,
  • obiekty użyteczności publicznej, jak szpitale,
  • sklepy,
  • galerie handlowe,
  • hotele, ośrodki wypoczynkowe
  • biurowce,
  • budynki mieszkalne. 

Dla każdego z obiektów tego typu wylicza się parametr objętościowy po to, by móc zaliczyć go do budownictwa kubaturowego. Podczas takich obliczeń niektóre elementy obiektu są pomijane, na przykład schody zewnętrzne. Natomiast przybudówki typu weranda, wliczają się w całkowitą objętość budynku.  

Kto zajmuje się budownictwem kubaturowym?

Obiekty kubaturowe, takie jak budynki użytku publicznego czy budynki przemysłowe tworzą generalni wykonawcy budownictwa kubaturowego. Firmy tego typu znają się na takich inwestycjach. Mają doświadczenie w tworzeniu projektów i uzyskiwaniu wszelkich niezbędnych zezwoleń. Budynki kubaturowe takiego rodzaju muszą spełniać bowiem znacznie bardziej rygorystyczne kryteria niż budynki kubaturowe mieszkalne. Te ostatnie może wykonać każde przedsiębiorstwo budowlane. Nie wszystkie firmy działają jednak równie profesjonalnie, dlatego jeśli chcesz postawić dom szybko i bez zbędnych formalności, skorzystaj z oferty https://espiroinvestment.pl. Przedsiębiorstwo od wielu lat zajmuje się stawianiem domów energooszczędnych i bezpiecznych.