Informacje

Jak budować z betonu komórkowego?

Wybór materiału do wznoszenia przegród zewnętrznych i wewnętrznych przy budowie domu jednorodzinnego lub innego obiektu jest bardzo ważny, ale istotne jest też to, jak wbudowany zostanie produkt. Dobre wykonawstwo w parze z solidnym i trwałym materiałem murowym sprawią, że realizacja inwestycji przyniesie oczekiwane efekty. Jak buduje się z betonu komórkowego?

Charakterystyka betonu komórkowego

Wśród różnych rozwiązań ścian murowanych, warto zwrócić uwagę na beton komórkowy, który cieszy się dużą popularnością wśród wykonawców. To materiał, który z powodzeniem może być wykorzystywany do wznoszenia ścian jedno‑ lub kilkuwarstwowych wewnętrznych i zewnętrznych. Łatwość obróbki materiału, lekkość bloczków oraz specjalnie profilowana powierzchnia czołowa powodują znaczne usprawnienie prac murarskich.

Beton komórkowy powstaje z mieszaniny wody, piasku, wapna, cementu, gipsu oraz środka porotwórczego. Ma porowatą strukturę wewnętrzną, a powietrze (świetny izolator) zamknięte w „komórkach” ma bezpośredni wpływ na bardzo dobrą izolacyjność termiczną materiału.

Wykonywanie przegród z betonu komórkowego

Prostota murowania z bloczków z betonu komórkowego w znacznym stopniu wynika z tego, że każdy element cechuje się wysoką dokładnością wymiarową. Dlatego też, szukając elementów o powtarzalnych wymiarach warto postawić na beton komórkowy. Wymiary każdego kolejnego bloczka są niemal takie same, co pozwala na działanie z dużą precyzją. W efekcie nawet osoby bez dokładnego przygotowania czy też długoletniego doświadczenia w murowaniu są w stanie przeprowadzić prace murarskie.

Bloczki z profilowaną powierzchnią czołową (pióra i wpusty) ułatwiają wznoszenie przegród poprzez możliwość łączenia ich w warstwie bez wypełniania spoiny pionowej, co więcej duża część elementów z betonu komórkowego jest dodatkowo wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie i właściwe ustawienie elementów w warstwie muru.

Rozwiązania ścienne uwzględniające ułatwienia wykonawcze mają swoje odzwierciedlenie w kosztach całkowitych inwestycji i w przyspieszeniu prowadzenia prac murarskich. Jednym z materiałów zapewniających  najszybszy postęp prac jest beton komórkowy. Cena czy też koszt wykonania przegród to jednak nie tylko cena samych materiałów (bloczki + zaprawa), w jej skład wchodzi również pracochłonność i czas prowadzenia prac, czyli sumaryczne koszty robocizny.