Informacje

Jak przygotowuje się elementy stalowe do cynkowania ogniowego?

Proces nakładania powłoki cynkowej na stal wykonywany jest w celu zwiększenia ochrony metalowej powierzchni. Na jego przeprowadzenie decyduje się coraz więcej osób. Pomimo tego, iż stal jest niezwykle trwałym i wytrzymałym materiałem, tarcia i uderzenia mogą powodować niszczenie jej powierzchni. Zanim jednak metal zostanie poddana procesowi, przeprowadzana są odpowiednie zabiegi, przygotowujące materiał do nałożenia cynkowej powłoki.

Ważne informacje

Skład chemiczny stopu ma duży wypływ na długość, grubość, połysk oraz gładkość powłoki cynkowej. Najbardziej efektywne rezultaty uzyskuje się, jeśli zawartość węgla oraz krzemu nie przekracza 0,5%. Wykonawca może również zażądać od nas okazania odpowiednich atestów hutniczych. Elementy, które chcemy poddać procesowi cynkowania powinny również być wykonane z materiałów o podobnej grubości. Jeśli różnica jest zbyt duża, wówczas należy oddzielić poszczególne komponenty. Warto pamiętać, że krawędzie stali powinny być ogradowane. Szczegółowe informacje na temat odpowiedniego zabezpieczenia elementów stalowych, znaleźć można na stronie firmy Metaltech.

Przygotowanie materiału

Zanim zostanie przeprowadzony proces cynkowania, elementy metalowe poddaje się wstępnej obróbce, która ma na celu oczyszczenie stali ze szlaków spawalniczych, olejów oraz smarów. Następnie materiał zostaje osuszony, a później zatopiony w rozpuszczonym cynku. Na skutek dyfuzji poszczególne pierwiastki wchodzą ze sobą w reakcje, dzięki czemu tworzy się specjalna powłoka. Po zakończeniu kąpieli stalowe elementy zostają wyjęte. Warto uważać, by metalowe elementy nie miały żadnych uszkodzeń i pęcherzy, gdyż może to powodować nagromadzenie się szkodliwego kwasu lub też topnika. Wytwarzają się bowiem wówczas „krwawe cieki”.

Cynkowanie ogniowe to skuteczna metoda ochrony stali przed skutkami szkodliwej korozji. Warto jednak pamiętać, by materiał był odpowiednio przygotowany. W przeciwnym razie, proces może się okazać mało efektywny lub całkowicie niemożliwy do zrealizowania.