Informacje

Kurs na wózki jezdniowe – rodzaje uprawnień

Wózki jezdniowe umożliwiają przewożenie materiałów o znacznej masie. Dzięki swojej uniwersalności i funkcjonalności często są używane w przedsiębiorstwach, gdzie podstawą działalności jest magazynowanie lub transport. Wózki takie potocznie określane są również jako wózki widłowe, widlaki, sztaplarki oraz raki. Aby zdobyć uprawnienia na obsługę takich pojazdów, trzeba ukończyć kurs na wózki jezdniowe.

Wózki jezdniowe należą do grupy urządzeń UTB, czyli Urządzeń Transportu Bliskiego. Znajdują one zastosowanie prawie w każdej gałęzi przemysłu, są wykorzystywane w magazynach, produkcji, transporcie oraz w handlu. Do wózków jezdniowych zaliczane są proste urządzenia jak wózki unoszące ręczne (paleciaki) oraz bardziej skomplikowane wózki systemowe czołowo boczne VNA, które są używane w wąskich korytarzach magazynów wysokiego składowania. Zróżnicowanie i poziom skomplikowania tych pojazdów powoduje, że praca operatora może  wymagać różnych kompetencji.

Wózki jezdniowe – rodzaje uprawnień

Uprawnienia na wózki jezdniowe dzielą się na kilka kategorii:

  • III WJO – obejmuje wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane. To najniższa z kategorii, która uprawnia do obsługi wózków z dowolnym napędem i wysokością podnoszenia. Jednak tylko w przypadku, gdy operator przebywa poza urządzeniem. Do takich wózków zaliczane są wózki naładowne, unoszące, ciągnikowe sterowane z poziomu roboczego za pomocą dysza. 
  • II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. Poziom ten uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia i udźwigu oraz do obsługi wózków z III WJO.
  • I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane, z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgiem.

Kurs na wózki jezdniowe

Aby zdobyć uprawnienia do obsługi na wózki widłowe, trzeba ukończyć kurs na wózki jezdniowe. Obejmuje on zajęcia teoretyczne i praktyczne, kończy się państwowym egzaminem. Po zaliczeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie uprawnień.

O uprawnienia na wózki jezdniowe może ubiegać się każdy, kto ukończył 18 lat, przejdzie stosowne badania lekarskie, otrzyma imienne zezwolenie pracodawcy na kierowanie wózkiem na terenie zakładu oraz posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Certyfikat otrzymany po ukończeniu kursu na operatora wózków jezdniowych i zdaniu egzaminu jest bezterminowy. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej państwa należące do wspólnoty mogą uznawać certyfikaty i kwalifikacje uzyskane w innych krajach członkowskich.