Informacje

Trendy w branży grzewczej na 2023 – sprawdź, na co warto postawić w przyszłym roku!

Rok 2022 upłynął pod znakiem gwałtownych wzrostów cen energii. Podwyżki nie ominęły żadnych nośników, wywołując tym samym niezadowolenie konsumentów. Jednocześnie był to kolejny rok dynamicznego rozwoju technologii związanych z sektorem IT oraz digitalizacją otaczającej nas rzeczywistości. W nadchodzącym 2023 roku wszystkie powyższe okoliczności będą bez wątpienia silnie oddziaływały na trendy w branży grzewczej. Co będzie na topie, a co znajdzie się w odwrocie? Tegoroczne doświadczenia marki Vaillant będą dobrym wyznacznikiem, pozwalającym odpowiedzieć na powyższe pytania.

We wszystkich gospodarstwach domowych od lat największe zapotrzebowanie na energię przypada na cele grzewcze.

Niestabilna sytuacja geopolityczna potęguje niepokój związany z obawami dotyczącymi realizacji tej podstawowej, fizjologicznej potrzeby, jaką jest utrzymanie komfortu cieplnego. W związku z tym coraz silniejszym trendem będzie dążenie do niezależności energetycznej i dywersyfikacji źródeł ciepła. Z tego powodu nadal nie ustaje zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi. Fotowoltaika jest w zasadzie jedyną dostępną dla indywidualnych odbiorców technologią, która umożliwia znaczące uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii. Naturalnym uzupełnieniem dla instalacji fotowoltaicznej jest zaś pompa ciepła. W przeciwieństwie do elektrycznych kotłów i mat grzewczych, dla zapewnienia tego samego komfortu cieplnego wymaga dostarczenia przeciętnie ponad trzykrotnie mniejszej ilości energii elektrycznej. Co za tym idzie, instalacja fotowoltaiczna pokrywająca zapotrzebowanie pompy ciepła może być stosunkowo nieduża i możliwa do zamontowania na większości odpowiednio usytuowanych obiektów.

Dodatkowo wiele pomp ciepła posiada specjalne zaciski (tzw. SG/PV Ready), które po podaniu sygnału z instalacji fotowoltaicznej pozwalają na optymalne wykorzystanie nadprodukcji energii elektrycznej i zmagazynowanie jej w postaci większej ilości energii cieplnej w układzie centralnego ogrzewania lub w zasobniku ciepłej wody użytkowej. Przykładem takiej pompy jest np. aroTHERM plus – monoblokowa pompa typu powietrze-woda marki Vaillant.
Inwestycja w pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną jest bez wątpienia poważnym wydatkiem finansowym. Galopująca inflacja jest jednak czynnikiem, który sprawia, że oszczędności zgromadzone na kontach bankowych topnieją w zatrważającym tempie. W tej sytuacji naturalnym trendem są wszelkie działania zmierzające do zamiany leżącego i szybko tracącego na wartości pieniądza na coś fizycznie namacalnego, a jednocześnie przynoszącego długofalowe korzyści i bezpieczeństwo.

Ciągłym zainteresowaniem cieszą się także instalacje hybrydowe, szczególnie w budynkach modernizowanych, gdzie kotłownia z kotłem gazowym rozbudowywana jest o pompę ciepła.  Wraz z odpowiednim modelem regulatora zarządzającego pracą układu, możliwa jest ciągła analiza opłacalności korzystania z danego nośnika energii (gazu lub prądu) i na tej podstawie włączanie tego urządzenia, które w danej chwili zapewnia optymalne koszty eksploatacji.

Kolejnym przewidywanym trendem jest powrót do łask (popularnych w pierwszej dekadzie XXI wieku z powodu programów dotacyjnych) cieczowych kolektorów solarnych. Jest to kolejna instalacja, która zwiększa poziom niezależności energetycznej swojego posiadacza. Prawidłowo dobrana instalacja solarna pozwala na pokrycie 50% rocznego zapotrzebowania przeciętnej rodziny na ciepłą wodę użytkową. Zastosowanie gotowego kompletnego pakietu solarnego, np. Vaillant auroSTEP plus VIH S2 250/4B, to szczególnie korzystne rozwiązanie dla posiadaczy stałopalnych kotłów węglowych, którzy dzięki niemu są w stanie zarówno zaoszczędzić na drogim opale, jak i ograniczyć ilość własnej pracy poświęcanej na obsługę kotła poza sezonem grzewczym.

Rok 2022 wpisuje się również w trend dynamicznego rozwoju technologii z dziedziny IT. Nie inaczej będzie także w roku 2023. Digitalizacja najróżniejszych obszarów działalności człowieka nieustannie przyspiesza. Dotyczy to także branży grzewczej, gdzie aplikacje na urządzenia mobilne, pozwalające zarządzać pracą kotła lub pompy ciepła, cieszą się rosnącą popularnością. W coraz bardziej zabieganym świecie możliwość zdalnej zmiany parametrów i podglądu stanu instalacji jest nierzadko przydatnym rozszerzeniem funkcjonalności tradycyjnych form sterowania. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, marka Vaillant stale poszerza portfolio regulatorów, które w kooperacji z modułem internetowym VR 921 umożliwiają korzystanie z dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android lub iOS.

Więcej informacji o rozwiązaniach marki Vaillant odpowiadających na trendy 2023 roku w obszarze grzewczym znajdziesz na stronie www.vaillant.pl.