Domowe porady

Rodzaje ścian w budowanym domu

Istnieją różne sposoby klasyfikacji ścian w budynkach mieszkalnych. Podstawowym podziałem jest ten wynikający z lokalizacji przegrody a więc podział na ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Jednak ze względu na bezpieczeństwo i stateczność obiektów to podział na ściany konstrukcyjne (nośnie) i niekonstrukcyjne (działowe) jest dużo istotniejszy.

Ściany nośne – jeden z ważniejszych elementów konstrukcji budynku

Ściany nośne to wszystkie ściany zewnętrzne oraz część ścian wewnętrznych. Muszą być one solidne i wytrzymałe, ponieważ odpowiadają za zbieranie i przenoszenie obciążeń z kolejnych kondygnacji oraz z dachu na fundamenty. Ściany zewnętrzne dodatkowo mają za zadanie chronić wnętrze domu przed zimnem, dlatego poza funkcją nośną ich drugą najistotniejszą funkcją jest izolacyjność termiczna.

Ściany zewnętrzne mogą tworzyć przegrody o różnym układzie warstw. Mogą to być zarówno jedno‑, dwu‑ jak i trójwarstwowe układy. Najpopularniejsze i najczęściej spotykane są przegrody dwuwarstwowe, składające się z warstwy nośnej, którą można wykonać z bloczków silikatowych lub z elementów z betonu komórkowego (np. pochodzących  z Systemu Budowy H+H), oraz z warstwy izolacyjnej, wykonanej najczęściej ze styropianu lub z wełny mineralnej.

Specyficzną ścianą zewnętrzną jest ściana szczytowa, która jest wznoszona w domach z dachem dwuspadowym. To właściwie fragment muru o trójkątnym kształcie, znajdujący się pomiędzy połaciami dachu na ostatniej kondygnacji budynku. Ściana szczytowa przenosi ciężar dachu i więźby dachowej oraz związane z połacią dachową obciążenia na pozostałe, niżej położone elementy konstrukcyjne budynku. Ze względu na swój kształt a także znaczące, oddziałujące obciążenia ten fragment konstrukcji budynku jest często wzmocniony elementami żelbetowymi.

Ściany wewnątrz domu

Poza ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi nośnymi wewnątrz domów występuje zwykle sporo ścian niekonstrukcyjnych – ścian działowych. Każda ścianka działowa ma przypisaną głównie funkcję oddzielającą i stanowi przegrodę wydzielającą poszczególne pomieszczenia z powierzchni mieszkania. Ściany te nie odgrywają znaczącej roli w nośności budynku, nie przenoszą żadnych obciążeń, poza ciężarem własnym i ewentualnym obciążeniem użytkowym wynikającym z podwieszonych na nich przedmiotów.

Ściany działowe można wznosić z takich samych elementów murowych jak ściany nośne, oczywiście dobierając elementy o mniejszych szerokościach.

Specyficznym rodzajem ścianki oddzielającej jest ścianka działowa rozporowa, którą można wykonać w prosty sposób i bez zbytniej ingerencji w istniejące rozwiązania. Nie jest to jednak ściana, która zapewni odpowiedni podział mieszkania na pomieszczenia o różnych funkcjach – nie zapewnia wystarczającej izolacyjności akustycznej, którą gwarantują elementy murowe. Ścianka rozporowa sprawdza się w tych miejscach, w których występuje konieczność podziału powierzchni w obrębie jednego pomieszczenia. Zwykle można ją określić jako lekki parawan pomiędzy strefami w pomieszczeniach mieszkalnych.