Informacje

BHP w pracy dekarza

Bezpieczeństwo jest szalenie ważne w każdej pracy. Jednak w pracy dekarza, która odbywa się wiele metrów nad ziemią, przy użyciu często ciężkiego sprzętu, nie sposób nie podkreślić wagi BHP. Z tego powodu chcemy w niniejszym artykule podsumować podstawy BHP w pracy dekarza.

Kto może pracować na wysokości?

Zanim przejdziemy do omawiania sposobów zabezpieczania miejsca budowy, warto wspomnieć o tym, jakie wymogi musi spełniać pracownik, który chce podjąć się pracy na wysokości. Niezbędne jest aby posiadał on aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia tego typu pracy. Dodatkowo pracownik musi odbyć szkolenie z zakresu BHP oraz uczestniczyć w instruktażu, podczas którego zostanie zapoznany ze specyfiką pracy na wysokościach oraz pozna zagrożenia, jakie mogą wystąpić przy pracy na tym stanowisku. Pracownik musi także zostać poinformowany o ryzyku zawodowym związanym z pracą.

Środki ochrony zbiorowej

Obowiązkiem każdej osoby nadzorującej pracę jest stworzenie pracownikom bezpiecznego miejsca do wykonywania czynności zawodowych. W przypadku osoby nadzorującej budowę będą to bariery, pomosty i siatki zabezpieczające. Są one absolutnie niezbędne, aby praca osób na budowie była bezpieczna. Zamontowanie ich na budowie jest w stanie uchronić przed wieloma wypadkami, również tymi, które mogą być spowodowane przez niesubordynacje pracowników. 

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej warto połączyć ze środkami ochrony zbiorowej, ponieważ dzięki temu znacznie zmniejsza się niebezpieczeństwo wystąpienia wypadku na terenie budowy. Warto jednak zauważyć, że są również sytuacje, gdy nie ma możliwości zamontowania środków ochrony zbiorowej, w takim wypadku środki ochrony indywidualnej są absolutnym priorytetem. Podstawowym środkiem ochrony indywidualnej dla każdego dekarza powinny być szelki, ponieważ praca dekarzy zwykle odbywa się na znacznych wysokościach. Nie wystarczy jednak, że kierownik budowy wyposaży pracowników w szelki, jego obowiązkiem jest również dokładne poinstruowanie, w jaki sposób należy ich używać. Wśród instrukcji z pewnością powinna znaleźć się informacja na temat tego do czego można zamocować linkę, a jeśli tego typu elementy nie występują na budowie, zadaniem kierownika budowy jest zapewnienie odpowiednio umocowanych kotw. 

Wymieniając środki ochrony indywidualnej w pracy dekarza koniecznie trzeba także wymienić okulary ochronne, które zabezpieczają pracownika przed oślepieniem, co może wydarzyć się w związku z tym, że dekarze narażeni są na kontakt z powierzchniami odbijającymi promienie słońca – mówi pracownik sklepu z windami dekarskimi Geda24.pl.

Zabezpieczenie przechodniów

Pisząc o bezpieczeństwie na budowie, nie sposób pominąć bezpieczeństwo osób, które nie są pracownikami, lub osób pracujących na budowie i przemieszczających się na poziomie gruntu. Przepisy wymagają wydzielenia terenu wokół budynku, nazywanego strefą niebezpieczną. Teren ten nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której istnieje możliwość spadnięcia przedmiotu, jednak nie może wynosić także mniej niż 6 metrów. Strefa ta musi zostać zabezpieczona oraz wyraźnie oznakowana.