Domowe poradyInformacje

Jaką temperaturę trzymać na piecu na ekogroszek?

W pełni zautomatyzowany piec na ekogroszek jest bardzo wygodny w obsłudze. Podajnik sam podaje opal, a temperatura jest kontrolowana przez sterownik będący bardzo istotnym elementem każdego pieca. Oczywiście już przed wyborem pieca należałoby zapoznać się z zakresem temperatury, jaka obejmuje jego prace. Najczęściej jest to zakres 70/50. Utrzymanie temperatury w tym zakresie jest bardzo istotną sprawą – poniżej krótkie wyjaśnienie.

Jak działa piec na ekogroszek? 

Na przykładzie pieca z podajnikiem zasilany elektrycznie, poznamy procedurę obsługi pieca. Paliwo – w tym przypadku ekogroszek – dostarczane jest z zasobnika poprzez podajnik do paleniska retortowego. Ekogroszek ulega niemalże całkowitemu spaleniu. Powstaje żar, a nie żywy ogień. Podczas podawania kolejnej porcji paliwa popiół jest spychany w dół, poza palenisko. Elektroniczny regulator czuwa nad pracą dmuchawy, która dostarcza do paleniska odpowiednią ilość powietrza. Sterownik pozwala na ustawienie właściwego poziomu temperatury, zalecanej przez producenta. Piec nieustannie utrzymuje owe parametry, a są one bardzo ważne, gdyż wychodząc poza zakres normy, może dojść do uszkodzenia pieca. 

Czy w okresie letnim można ustawić piec na 40’C?

Zakładając, że temperatura minimalna zalecana przez producenta to 50’C (temperatura minimalna powrotu), to ustawienie niższej na dłuższy okres – poniżej 70’C na piecu, może skutkować uszkodzeniem pieca. Wynika to z tego, że podawane paliwo nie będzie w stanie wypalić się do końca, co wywoła kondensację niedopalonych substancji. W związku z tym zjawiskiem może dojść do korodowania poszczególnych elementów kotła, co niewątpliwie pogorszy jego stan techniczny. Owe substancje mogą dostać się również do komina i zniszczyć jego strukturę. Poza tym szkodliwe substancje mogą zostać wydalone do środowiska naturalnego i wpłynąć na gorszą jakość powietrza. Poza tym spalanie będzie nieekonomiczne, związane z marnowaniem energii paliwa. Ekogroszek będzie się tlił oraz nie spalał do końca, więc wytworzona energia przez opał będzie o wiele mniejsza.

Jaką temperaturę ustawić na piecu?

Otóż musi być ona zgodna z zaleceniami producenta i w zakresie 50/70, na piecu musi być to wartość 70’C, aby temperatura powrotu nie była niższa niż 50’C.  Należy również pamiętać o grzejnikach, które również posiadają swoje parametry temperatury i muszą być one kompatybilne z parametrami pieca.

W okresie letnim można zastosować termostaty przy kaloryferach, ale najbardziej polecaną formą obniżenia temperatury jest instalacja zaworu czterodrogowego. Miesza on ciepłą wodę z kotła z chłodną z powrotu. Zawór taki chroni kocioł przed niską temperaturą powrotu. Wpływa także na większą selektywność spalania paliwa. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://wozny-kotly.pl/blog/jak-i-na-jaka-temperature-najlepiej-ustawic-temperature-pieca-i-sterownika/