Informacje

Kompleksowe murowanie z betonu komórkowego

Jednym z materiałów murowych, z których można wznosić ściany jednowarstwowe lub wielowarstwowe zewnętrzne i wewnętrzne, jest beton komórkowy. Jest to materiał mający w swojej strukturze pęcherzyki powietrza, dzięki którym jego znakiem rozpoznawczym jest bardzo dobra izolacyjność cieplna.

Beton komórkowy – bloczki i nadproża

System Budowy H+H to m.in. wiele różnego rodzaju elementów z betonu komórkowego, podstawowym asortymentem są bloczki ścienne, jednakże z betonu komórkowego wytwarza się nie tylko typowe bloczki, w ofercie są również elementy mniejszych szerokości określane jako płytki, panele średniowymiarowe do szybkiego wznoszenia ścian działowych, a także nadproża prefabrykowane czy też kształtki U. Tak szeroki asortyment pozwala na bardzo łatwe dopasowanie produktów do indywidualnych potrzeb inwestycji. Beton komórkowy można uznać za materiał uniwersalny – można z niego wznosić ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne, ściany piwnic, ściany wewnętrzne nienośne czy nawet ściany ogniowe i kompleksowe przegrody ścienne.

Jednym z elementów uzupełniających System Budowy H+H są belki nadprożowe wykonane z betonu komórkowego, występują one w postaci zbrojonych oraz niezbrojonych belek prefabrykowanych.

Do czego służą belki nadprożowe?

Nadproża prefabrykowane idealnie uzupełniają konstrukcje murowe wykonane z bloczków. Stanowią nośne elementy konstrukcji murowej, które wraz z nadmurówką, tj. warstwą bloczków wymurowaną bezpośrednio nad takimi belkami, tworzą gotowy wariant nadproża o niskiej masie własnej.

Nadproża prefabrykowane pozwalają na uzyskanie jednolitej powierzchni ścian zarówno pod względem wizualnym jak i pod względem parametrów fizycznych. Dzięki znakomitym własnościom termoizolacyjnym rozwiązanie to pozwala na zabezpieczenie przegrody przed pojawieniem mostków cieplnych, czyli miejsc potencjalnej ucieczki ciepła, które mogą powodować zwiększenie kosztów ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych.

Nadproża prefabrykowane są łatwe do wmurowania w konstrukcję, ich wykorzystanie wyklucza konieczność wykonywania szalunku i betonowania. Wystarczy, że zostaną one osadzone na konstrukcji wcześniej postawionego muru. Od razu po instalacji nadproży murarze mogą kontynuować swoją pracę – nie ma koniczności planowania przerw technologicznych związanych z czasem wiązania betonu.