Informacje

Jak obliczyć wymiary koła łańcuchowego?

Napęd łańcuchowy to jeden ze sposobów przenoszenia mocy mechanicznej z jednego miejsca na drugie. Koła łańcuchowe są szeroko stosowany w pojazdach, takich jak rowery i motocykle, do przenoszenia mocy na koła. Jest również stosowany w szerokiej gamie maszyn. Najczęściej moc jest przenoszona przez łańcuch rolkowy, zwany łańcuchem napędowym, przechodzącym przez koło zębate, z zębami zazębiającymi się z otworami w ogniwach łańcucha. Przekładnia jest obracana, a to ciągnie łańcuch, wkładając w system siłę mechaniczną. Łańcuchy składają się z wielu sztywnych ogniw, które są połączone zawiasowo za pomocą przegubów sworzniowych, aby zapewnić elastyczność niezbędną do kół napędowych i napędzanych.

Koła łańcuchowe: przykłady wykorzystania

Koła łańcuchowe mają zęby o specjalnym profilu i pasują do odpowiedniego wgłębienia w ogniwie łańcucha. Koła zębate i łańcuchy są w ten sposób zmuszone do poruszania się razem bez poślizgu i zapewnienia prawidłowego stosunku prędkości. Łańcuchy są najczęściej używane do przenoszenia prędkości i mocy z jednego wału na drugi, gdy odległość między ich wałami jest niewielka, na przykład w rowerach, motocyklach, maszynach rolniczych, przenośnikach, walcarkach, walcach drogowych itp. Łańcuchy stosowane są do prędkości do 25 m/s i mocy do 110 kW. Zobacz profesjonany sprzęt na http://www.janus.com.pl

W niektórych przypadkach możliwe jest również przenoszenie dużej mocy. Łańcuchy stosowane również w przenośnikach taśmowych są zwykle łańcuchami blokowymi i składają się z litych lub laminowanych bloków połączonych płytami bocznymi i kołkami. Bloki zaczepiają się zębami na kołach łańcuchowych. W zależności od przemieszczanego materiału, do bloków podłączane są wiadra, haki lub inne urządzenia. Składa się na nie:

  • Podziałka łańcucha: jest to odległość między środkiem zawiasu ogniwa a odpowiednim środkiem zawiasu sąsiedniego ogniwa. Jest zwykle oznaczona literą p.
  • Średnica koła to średnica, na którym spoczywają nasadki łańcucha, gdy łańcuch jest owinięty kulką. Środki zawiasów łańcucha i okrąg przeciągnięty przez te środki nazywane są kołami podziałowymi, a jego średnica jest znana jako średnica koła podziałowego.

Wciągnik to urządzenie do podnoszenia lub opuszczania ładunku za pomocą bębna, lub koła podnoszącego, wokół którego nawinięta jest lina lub łańcuch. Może być obsługiwany ręcznie, elektrycznie lub pneumatycznie i może wykorzystywać łańcuchy, lub liny stalowe jako medium podnoszące. Najbardziej znaną formą jest winda, podnoszona i opuszczana za pomocą mechanizmu podnoszącego. Większość wciągników jest przymocowana do ładunku za pomocą haka do podnoszenia.

Łańcuch z ogniwami owalnymi: Ten rodzaj ogniwa łańcucha ma kształt owalny. Każde połączenie ogniwa jest spawane. Koła zębate używane do tego typu łańcucha mają receptory do uzyskania ogniwa. Te typy łańcuchów są używane tylko przy niskich prędkościach, takich jak wciągniki łańcuchowe i kotwice w operacjach morskich. Łańcuchy z kwadratowymi ogniwami: ogniwa tego typu łańcucha mają kształt kwadratu. Takie łańcuchy są stosowane we wciągnikach, dźwigach, pogłębiarkach. Koszt produkcji tego typu łańcucha jest niższy niż łańcucha z ogniwami owalnymi.

Łańcuch przenośnikowy to łańcuch, który został specjalnie opracowany do systemów przenośników. Składa się z szeregu łożysk ślizgowych, które są połączone płytami łączącymi. Każde łożysko składa się ze sworznia i tulei, na której obraca się rolka łańcucha. Łańcuchy te służą do ciągłego podnoszenia i przenoszenia materiałów z prędkością do 2 m/s.

Jak obliczyć wymiary koła łańcuchowego?

Podczas wymiany istniejącej taśmy modułowej na nową, ważne jest, aby znać średnicę podziałki koła zębatego używanego w obecnym przenośniku. Dzieje się tak dlatego, że dopasowanie nowej średnicy podziałki do oryginalnie zainstalowanych kół jest niezbędne dla zapewnienia płynnego i łatwego przejścia na nową taśmę oraz uniknięcia konieczności regulacji wymiarów przenośnika lub zmiany prędkości taśmy.

Wstępne specyfikacje średnicy podziałki koła zębatego są określane głównie przez wymagania dotyczące przenoszenia produktu w danym zastosowaniu. Po ustaleniu średnicy podziałki koła można ustawić kilka wymiarów przenośnika, aby zoptymalizować żywotność koła i przenoszenie produktu.

Gdy te wymiary są nieprawidłowe, pojawią się problemy z trwałością pasa i koła zębatego, a w rezultacie z wydajnością. Aby tego uniknąć, zawsze zapoznaj się z tabelami produktów, w których podano prawidłowe odległości dla A1 i C. Dostępny jest również przewodnik z instrukcjami dotyczącymi postępowania w przypadku nadmiernego zużycia koła zębatego spowodowanego niewłaściwymi wymiarami. Aby zmierzyć istniejącą średnicę podziałki koła, należy owinąć koło pasem i zmierzyć odległość pod kątem 180 stopni od głowicy pręta do głowicy pręta.