Dom dla rodziny

Wydanie mieszkania po sprzedaży – o czym trzeba pamiętać?

Kupno mieszkania to ważne wydarzenie i towarzyszą mu zazwyczaj spore emocje. Warto jednak zachować zdrowy rozsądek i jeszcze przed odbiorem kluczy do swojego nowego M pamiętać o kilku istotnych kwestiach formalnych, aby uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości. Kupujący mieszkanie powinien zwrócić uwagę na pewne kwestie, tak aby wydanie mieszkania po sprzedaży przebiegło sprawnie i prawidłowo. Jest to moment, w którym formalnie stał się już właścicielem nieruchomości, ale może jeszcze zabezpieczyć swoje ewentualne przyszłe roszczenia wobec sprzedającego.

Protokół zdawczo odbiorczy

Po zawarciu umowy sprzedaży mieszkania nadchodzi moment, w którym sprzedający oficjalnie wydaje mieszkanie nabywcy, a ten je formalnie odbiera. Potwierdzeniem tych czynności jest sporządzony wspólnie przez obie strony dokument – protokół zdawczo odbiorczy. Kupujący i sprzedający nieruchomość opisują w nim, w jakim terminie nieruchomość została wydana, w jakim stanie jest mieszkanie w momencie wydania po sprzedaży (w szczególności należy zaznaczyć, czy kupujący dostrzega jakieś wady bądź usterki), jaki jest stan liczników wody, prądu itp. W protokole zdawczo odbiorczym strony umowy potwierdzają też przekazanie kluczy do mieszkania, garażu, czy skrzynki na listy oraz wskazują dokumenty, które zostały przekazane wraz z mieszkaniem (instrukcje, gwarancje, pozwolenia itp.).

Oględziny mieszkania i ocena, czy nie ma ono wad i usterek

Jeżeli kupowane jest nowe mieszkanie prosto od dewelopera, kupujący powinien szczególnie zadbać o sprawdzenie, czy jego jakość jest odpowiednia. Warto więc zwrócić uwagę na to, czy na szybach i drzwiach nie ma żadnych rys i zadrapań, czy ściany i podłogi są proste, czy ogólna powierzchnia mieszkania odpowiada tej określonej w umowie sprzedaży, czy nieruchomość uzbrojona jest we wszystkie elementy instalacji elektrycznej zgodnie z umową (kontakty, włączniki). Zakup mieszkania stanowi niewątpliwie ogromny wydatek i warto w tym wypadku nie iść na żadne kompromisy i należycie zadbać o swój interes, tak aby cieszyć się nieruchomością w jak najlepszym stanie.

W przypadku stwierdzenia przez kupującego istnienia w odbieranym mieszkaniu jakichkolwiek wad czy usterek, istotne jest dokładne ich opisanie w protokole zdawczo odbiorczym. Będzie miało to kluczowe znaczenie przy późniejszym żądaniu ich naprawienia przez sprzedającego. Wszystkie usterki stwierdzane w protokole zostają zaakceptowane przez sprzedającego, który podpisując się pod protokołem stwierdza, że istniały one w momencie wydania mieszkania po sprzedaży, zatem to on ponosi za nie odpowiedzialność. Przy prawidłowo sporządzonym protokole i zaakceptowaniu jego postanowień przez obie strony, nie powinno być żadnych problemów na etapie dokonywania napraw zatwierdzonych w dokumencie usterek.

Informacje prasowe przygotowane przez GRB Nieruchomości – Skup nieruchomości za gotówkę.