Informacje

Zaprawa cienkowarstwowa czy tradycyjna – jaką stosować do murowania ścian z betonu komórkowego?

Przy planowaniu budowy domu jednorodzinnego i murowaniu przegród wewnętrznych i zewnętrznych należy pamiętać i dobraniu odpowiednich materiałów murowych. Dobrymi parametrami izolacyjności termicznej i wysoką dokładnością wymiarową charakteryzują się bloczki z betonu komórkowego. W jaki sposób trwale łączyć ze sobą te elementy? Jaką zaprawę klejową można zastosować?

Zaprawy do murowania ścian domu

Do murowania ścian domu potrzebujemy nie tylko elementów murowych, ale i zaprawy. Do wyboru mamy między innymi tradycyjne zaprawy murarskie – cementowe lub cementowo-wapienne albo nowoczesne zaprawy do cienkich spoin, tj. zaprawy cienkowarstwowe. Różnią się one właściwościami, sposobem nakładania, grubością spoiny oraz ilością produktu zużytego do przeprowadzenia prac murarskich.

W przypadku zwykłej zaprawy murarskiej, przepisanej trzeba dysponować betoniarką, aby móc prawidłowo przygotować odmierzone w odpowiednich proporcjach piasek, cement, wapno hydratyzowane oraz wodę. Zaprawy tradycyjne, projektowane to gotowe mieszanki sprzedawane w workach i przeznaczone do rozrobienia z wodą.

Zaprawa klejowa cienkowarstwowa również sprzedawana jest jako gotowa sucha mieszanka, którą łączy się z wodą w ilości wskazanej przez producenta. Przy użyciu zaprawy cienkowarstwowej wykonuje się spoiny o grubości 0,5-3 mm, podczas gdy tradycyjna zaprawa murarska powinna być ułożona w warstwie o grubości znacznie większej, wynoszącej około 8-15 mm. Murowanie przy użyciu cienkiej spoiny niesie za sobą szereg korzyści oraz zapewnia szybszą i łatwiejszą budowę, dzięki prostocie poziomowania i ustawiania kolejnych elementów w murze. Ściana wznoszona na zaprawie klejowej szybciej wysycha, a do samego muru dostaje się mniej wilgoci. Murowanie na zaprawę klejową cienkowarstwową zmniejsza również ryzyko występowania w przyszłości poziomych miejsc wzmożonej ucieczki ciepła tj. mostków termicznych w murze.

Bloczki z betonu komórkowego klejone na cienką spoinę

O ile zaprawa tradycyjna jest przeznaczona do uniwersalnego zastosowania i sprawdza się nawet przy murowaniu elementów, które nie mają precyzyjnych wymiarów, o tyle zaprawa do cienkich spoin powinna być wykorzystywana do murowania elementów o wysokiej dokładności wymiarowej, np. bloczków z betonu komórkowego H+H. Zaprawa do betonu komórkowego pozwala na murowanie ścian jednowarstwowych, warstwowych i działowych. Jest ona nie tylko wydajna, ale przede wszystkim powoduje, że mury będą miały dobre właściwości termoizolacyjne.